W szczególności rolnicy zebrali 78,8 mln ton pszenicy z 24,4 mln ha (82,9 proc.), przy średnim plonie 3,23 tony / ha. Również zebrano 20,3 mln ton jęczmienia z 7,4 mln ha (86,2 proc.), przy średnim plonie 2,76 tony / ha. Z 99,2 tys. ha (3,5 proc.) rolnicy zebrali kukurydzę na ziarno. Produkcja wyniosła 370,7 tys. ton, a średni plon 3,74 tony / ha

Rolnicy zebrali również rzepak ozimy z 769,2 tys. ha (51,5 proc.). Wielkość produkcji sięgnęła 1,6 mln ton, przy wydajności 2,05 tony / ha. Ziarno słonecznika zebrano z 785,3 tys. ha (9,3 proc.). Wielkość produkcji sięgnęła 1,3 mln ton, przy wydajności 1,75 tony / ha.

Rolnicy zebrali soję z 333,2 tys. ha (11,8 proc.). Produkcja wyniosła 583,4 tys. ton, przy średniej wydajności 1,75 tony / ha.

Ponadto rolnicy zebrali 3,3 mln ton buraków cukrowych z 91,8 tys. ha (9,9 proc.), przy średnim plonie 37,33 tony / ha.

Oziminy zostały zasiane na 6,3 mln ha.