W tym czasie zebrano 109,6 mln ton zboża i bobowatych, ze średnią wydajnością 2,69 t/ha (w 2018 r. – 2,59 t/ha).

Spośród zbóż pszenicę zebrano z powierzchni 25,7 mln ha, w ilości 74,2 mln ton (w 2018 r. – 67,2 mln ton), z wydajnością 2,88 t/ha (w 2018 r. – 2,92 t/ha).

Jęczmień został zebrany z powierzchni 8,1 mln ha, w ilości 20,6 mln ton (w 2018 r. – 16,6 mln ton), ze średnim plonem 2,54 t/ha (w 2018 r. – 2,26 t/ha).

Buraki cukrowe wykopano z powierzchni 456,1 tys. ha, w ilości 19,9 mln ton (w 2018 r.- 17,0 mln ton), ze średnim plonem 43,73  t/ha (w 2018 r. – 34,69 t/ha.

Z kolei rzepak ozimy zebrano ze 973 tys. ha uzyskując 1,6 mln ton (1,4 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,65 t /ha (w 2018 – 1,49 t/ha).

Kontynuowane są też zbiory soi. Z 1,3 mln ha zebrano 2,5 mln ton (1,8 mln ton w 2018 r.), ze średnią wydajnością 1,93 t/ha (w 2018 r. – 1,81 t/ha).

Kukurydzę na ziarno zebrano z 755,3 tys. ha w ilości 3,8 mln ton (w 2018 - 3,1 mln ton r.), ze średnia wydajnością 5,22 t/ha (w 2018 r. – 3,68 t/ha).

Słonecznik na ziarno zebrano z powierzchni 2,9 mln ha w ilości 6,4 mln ton, (w 2018 r. – 3,8 mln ton), ze średnią wydajnością 2,18 t/ha (w 2018 r. – 1,87 t/ha).

Ziemniaki wykopano ze 185,6 tys. ha w ilości 4,7 mln ton (w 2018 r.- 4,3 mln ton), ze średnią wydajnością 25,30 t/ha (w 2018 r. -23,20 t/ha).

Zasiewy upraw ozimych przeprowadzono na 12,4 mln ha.