W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono wpisaniem do Krajowego Rejestru 14 nowych odmian rzepaku ozimego, wszystkie odmiany to mieszańce, jedna z nich dodatkowo ma podwyższoną odporność na kiłę kapusty.

Nowe odmiany rzepaku ozimego zarejestrowane w 2017 r.:

• Alasco - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Anniston - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Architect - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Copernicus - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• DK Expansion - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
• DK Exotter - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
• Einstein - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
• ES Barocc- odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
• INV1165 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bayer sp. z o.o.
• Kicker - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• PT248 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
• Roberto KWS - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
• Sergio KWS - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
• Stefano KWS - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.