• W 2022 r. W Krajowym Rejestrze COBORU będzie 148 odmian rzepaku ozimego, w tym 119 mieszańcowych.
 • Dominują odmiany hodowli zagranicznej, których jest już 130.

W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

7 nowych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy ( TuYV )

Jak podaje dla farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący Komisji, pozytywnie zostały zaopiniowane przede wszystkim odmiany, które są odporne i tolerancyjne na patogeny, w tym 7 z nich odznacza się  odpornością na wirusa żółtaczki rzepy ( TuYV ).

- Ograniczanie przez UE substancji czynnych, w tym insektycydów, które zwalczają mszyce, jako wektory chorób wirusowych, wpłynęło na wielki wzrost strat gospodarczych, skutkujących nawet likwidacją plantacji. Aktualnie najlepszym sposobem wyeliminowania wirusów jest wysiew odmian z genem odporności TuYV. Obecnie mamy aż 43 odmiany z genem, który zabezpiecza przed wirusem- mówi prof. Mrówczyński. 

2 nowe odmiany odporne na kiłę kapusty

Jak podaje dalej ekspert, od 10 lat wzrasta w Polsce także znaczenie gospodarcze kiły kapusty, która całkowicie może zniszczyć korzenie rzepaku i dlatego najlepszym sposobem jest wysiew odmian odpornych na kiłę kapusty. Podczas obrad Komisji zostały pozytywnie zaopiniowane 2 nowe odmiany, czyli obecnie w 2022 r. będzie 14 odmian rzepaku z genem odporności na kiłę kapusty. Znaczenie odmian genetycznie odpornych na kiłę kapusty w ostatnim czasie wzrosło, gdyż w 2021 r. UE wycofała s.cz. tiofanat metylu, który jako jedyny był stosowany w fungicydach nalistnych do ograniczania kiły.

Środki produkcji dla rzepaku znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

7 nowych odmian odpornych na suchą zgniliznę kapustnych

- Również Komisja pozytywnie zaopiniowała 7 odmian, które posiadają geny Rlm7 oraz LepR3, odpowiadające za odporność na suchą zgniliznę kapustnych, która należy do najważniejszych chorób rzepaku ozimego. W 2022 r. w Krajowym Rejestrze COBORU będą aż 54 odmiany, które są odporne i tolerancyjne na suchą zgniliznę kapustnych - podsumowuje przewodniczący Komisji. 

Nowe odmiany rzepaku ozimego to:

 1. Bachus - odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 2. Crocant  - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 3. DK Exaura - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 4. DK Excentric -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 5. DK Expose - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 6. ES Criterio - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 7. Jurek - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 8. KWS Lauros -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 9. LG Apollonia - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 10. LG Auckland -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 11. Manhattan - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 12. Nairobi - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 13. Pirol -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 14. PT303 -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
 15. Tom -odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 16. Tuba -odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 17. Uniwersum -odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 18. Zeus- odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

2 nowości w rzepaku jarym i 1 nowa odmiana gorczycy białej 

Również Komisja pozytywnie zaopiniowała 2 nowe odmiany rzepaku jarego, w tym 1 populacyjną z Hodowli Roślin Strzelce. W 2022 r. będzie zarejestrowanych łącznie 18 odmian rzepaku jarego, w tym tylko 6 mieszańcowych. Także Komisja zaopiniowała 1 odmianę populacyjną gorczycy białej. Są to: 

Rzepak jary:
1. Laur - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

2. Lava - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Gorczyca biała:
1. Wanda - odmiana populacyjna; zgłaszający: AGRO POMERANIA Rafał Markiewicz

Jak przyszłość hodowli rzepaku ozimego?

Zdaniem prof. Mrówczyńskiego w 2023 r. należy spodziewać się jeszcze większego przyrostu liczby odmian odpornych i tolerancyjnych na najważniejsze patogeny rzepaku ozimego, gdyż aktualnie w badaniach COBORU znajduje się bardzo dużo odmian z genami, które odpowiadają za odporność na wiele patogenów, co jest zgodne z aktualnymi trendami w hodowli roślin tego gatunku.