W dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020.W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru siedemnaście odmian rzepaku ozimego:

• Absolut - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Advocat - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Albrecht - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Angelico - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Arkansas - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Aspect - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Astana - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
• Augusta - Odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Chopin - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
• Derrick - Odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
• Galileus - Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Hevelius - Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Prince - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
• Ragnar - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• Smaragd - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
• SY Iowa - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
• Tatiana - Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.