Te określenia to:
-odmiana wytwarzająca nasiona o zawartości glukozynolanów między 18 a 25 μmol/g oraz zawartości kwasu erukowego nie większej niż 2 proc. całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych (odmiana 00)
- odmiana wytwarzająca nasiona o maksymalnej zawartości glukozynolanów 18 μmol/g oraz zawartości kwasu erukowego nie większej niż 2 proc. całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych,
- odmiana sklasyfikowana przez jedne państwa członkowskie jako wytwarzająca nasiona o zawartości glukozynolanów pomiędzy 18 a 25 μmol/g, a przez inne jako odmiana o maksymalnym poziomie glukozynolanów do 18 μmol/g oraz zawartości kwasu erukowego nie większej niż 2 proc. całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych.

Większość odmian rzepaku opisanych w CCA charakteryzuje się maksymalnym poziomem glukozynolanów 18 μmol. Natomiast w Polsce i kilku innych krajach UE maksymalny poziom glukozynolanów określony jest na poziomie 15 μmol.

Wspólny katalog powstał w 1970 r., a tworzony jest na podstawie katalogów krajowych państw członkowskich. Materiał siewny ujęty w CCA jest przedmiotem wolnej wymiany handlowej wewnątrz Wspólnoty.