Promocja do końca września

We wrześniu rząd Argentyny będzie nadal promował eksport soi. Według ministra gospodarki Sergio Massy, ​​odpowiedzialnego również za rolnictwo, od akcja ta będzie trwać do 30 września br.

Eksporterzy otrzymują 200 pesos (1 peso argentyńskie = 0,0338 zł, NBP 07-09- 2022) za dolara zamiast 140 pesos, co odpowiadałoby oficjalnemu kursowi wymiany. Celem jest promocja eksportu, poprawa sytuacji producentów, wsparcie regionalnej gospodarki i wzmocnienie rezerw.

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych Argentyny. Dlatego dotacja ta powinna wspierać i doceniać pracę i wysiłki tego sektora.

Środki są mile widziane, ale krytyka też jest

Centrum Eksporterów Zboża (Centro de Exprtadores de Cereales – CEC) z zadowoleniem przyjęło promocję. Silne wsparcie dla branży wpłynie również na cenę soi na rynku krajowym.

Ta ocena jest również podzielana przez argentyńskich hodowców zwierząt gospodarskich. Jednak zgodnie z oczekiwaniami pojawiła się tu krytyka.

Między innymi Feedlot Association (CAF) ostrzegało przed rosnącymi kosztami pasz.

W obliczu ogromnego kryzysu gospodarczego w Argentynie, bank centralny w Buenos Aires wprowadził w zeszłym miesiącu nowy mechanizm finansowy promujący eksport soi.

W rezultacie do 31 sierpnia rolnicy mogli wykorzystać 30 proc. wpływów ze sprzedaży soi na zakup dolarów po korzystniejszym kursie niż oficjalny rynek walutowy.

Pozostałe 70 proc. można by przeznaczyć na swobodnie dostępną lokatę ze zmienną opłatą uzależnioną od kształtowania się oficjalnego kursu hurtowego, jednak według doniesień medialnych ten mechanizm finansowy miał niewielki wpływ na eksport.