- Obecnie głównym problemem, który dotyka zarówno producentów rolnych, jaki i producentów biokomponentów, jest brak przedłożenia przez Polskę do Komisji Europejskiej sprawozdania o wartości poziomów redukcji gazów cieplarnianych dla regionów NUTS 2. W takiej sytuacji nie jest możliwe wykorzystanie surowca z Polski na cele biopaliwowe i zaliczanie ich do NCW poszczególnych krajów - podaje Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.

Juliusz Urban - prezes spółki Komagra, poinformował o inicjatywie audytowania wybranych gospodarstw z poszczególnych regionów Polski, zmierzającej do wyliczenia faktycznych współczynników redukcji CO2 na tych terenach, a następnie przekazania ich do BLE. Ma to zmierzać do zatwierdzenia standardów normatywnych na okres przejściowy - do czasu opracowania i zgłoszenia przez polski rząd do Brukseli standardowych współczynników redukcji, co jest planowane na rok 2012. Obecnie odbywają się wizyty audytorów w gospodarstwach rolnych. Audytorzy pytają o zabiegi agrotechniczne, stosowane technologie, zużycie materiałów pędnych oraz nawozów.