• Tegoroczne badania rozpoznawcze rzepaku ozimego obejmują ponad 50 odmian. 
  • Wyniki plonowania pochodzą z 14 doświadczeń. Plon nasion obliczono przy
    wilgotności 9%

Rzepak w badaniach rozpoznawczych

Właśnie ukazały się wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych. Są one na tyle ciekawe, że obejmują swoim zasięgiem głownie odmiany pochodzące z CCA, które są zgłoszone do badań przez hodowców i które mają szansę w najbliższym czasie zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze. Są to zazwyczaj nowości odmianowe, które chociażby poprzez takie badania są sprawdzanie w naszych warunkach klimatyczno-siedliskowych. Badania zostały przeprowadzone w 15 lokalizacjach (wyniki z jednej lokalizacji zostały zdyskwalifikowane), czyli w sumie pochodzą z 14 miejsc. 

 Wzorzec inny niż w badaniach porejestrowych

Analizując poniższe wyniki warto zwrócić uwagę na wzorze. Ten jest inny niż w standardowych badaniach porejestrowych. W tym przypadku stanowią go po dwie 2 zarejestrowane odmiany populacyjne (Derrick i Gemini) oraz mieszańcowe (DK Excited i LG Arnold). Został on wyszacowany na 46,8 dt/ha. Na które odmiany rzepaku warto zwrócić uwagę? Są to przede wszystkim te, które przewyższyły poziom plonowania mieszańcowych odmian stanowiących w tym roku dla tych badań wzorzec. Warto się zatem przyglądać losom między innymi takim odmian jak:  LG Austin, Crossfit (kiłoodporna), DK Exbury. One bowiem plonowały powyżej 109 proc. wzorca. 

Odmiany w tabeli uszeregowano według malejącego plonu nasion w roku 2022 (badane trzy, dwa lub jeden rok), w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe). Oprócz nazwy odmiany podano także nazwę podmiotu, który zgłosił odmianę do badań. Odmiany zaznaczone gwiazdką są wpisane do KR w 2022r.

Wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w badaniach rozpoznawczych Źródło: COBORU
Wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w badaniach rozpoznawczych Źródło: COBORU

Jak podaje COBORU przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych.

Warto także sprawdzić LOZ rzepaku ozimego

Dla tych którzy jeszcze nie zdecydowali się, jakie odmiany wysieją na swoich polach, warto także przeanalizować rekomendacje COBORU w ramach tworzonych List Odmian Zalecanych. Szczegóły znajdziecie w poniższym artykule.