Na ceny skupu rzepaku istotny wpływ będzie miała sytuacja na europejskim i światowym rynku oleistych oraz kurs walutowy. Mimo wysokich zbiorów canoli w Australii i Kanadzie, globalny bilans rzepaku i canoli pozostaje napięty. Dodatkowymi czynnikami oddziałującymi w kierunku utrzymania wysokich cen, przynajmniej w krótkim okresie, mogą być doniesienia z Ukrainy dotyczące słabej kondycji ozimin oraz niepewność, co do wielkości strat w uprawach soi w Argentynie i Brazylii w związku z suszą - podaje BGŻ.


W wypadku kolejnego sezonu na rynku rzepaku, specjaliści oceniają, że łączna powierzchnia upraw rzepaku ozimego w UE może być mniejsza. Dodatkowo stan rzepaku na Ukrainie nie jest dobry.