Rozwój

Chowacz podobnik rozwija jedno pokolenie w ciągu roku. Zimują chrząszcze (fot. 7) w wierzchniej warstwie gleby lub ściółce, na miedzach lub brzegach lasów. Na plantacji rzepaku pojawiają się na początku kwietnia, gdy temperatura osiągnie około 15°C. Samice po kopulacji składają jaja w młode łuszczyny (zwykle pojedynczo) w wygryzione wcześniej otwory. Larwa żeruje w łuszczynie na zawiązkach nasion przez 20-40 dni, a następnie wygryza w łuszczynie otwór, przez który przedostaje się do gleby w celu przepoczwarczenia. Przez te otwory często do łuszczyn wnikają woda i patogeny chorobotwórcze. Dorosłe chrząszcze pojawiają się w lipcu i sierpniu, a następnie poszukują kryjówek na zimowanie.

Szkodliwość

Początkowe objawy zewnętrzne to ledwie widoczne otwory w łuszczynie w miejscach złożenia jaj. Gdy wyrośnięta larwa opuszcza łuszczynę, otwór jest większy, a wnętrze łuszczyny całkowicie wyjedzone. Takie łuszczyny są zamknięte, ale przedwcześnie żółkną i są zdeformowane, a także często wtórnie porażone przez sprawców chorób. Otwory w łuszczynie po wyjściu larw chowacza podobnika są często wykorzystywane przez samice pryszczarka kapustnika, w których składa własne jaja, co znacznie zwiększa ryzyko strat.