Lustrując plantacje rzepaku warto zwrócić uwagę na wyraźne teraz objawy bytowania w łanie chowaczy łodygowych.

O zagrożeniu tymi szkodnikami informowaliśmy na łamach portalu:

 

Ich liczebność w tym sezonie nie była wyjątkowa, choć w wielu przypadkach plantacja wymagała ochrony insektycydowej. Naloty były rozciągnięte w czasie i łatwo było także je przeoczyć ze względu na dość niestabilną pogodę w marcu i w kwietniu. Co więcej, szkodniki te dodatkowo zwalczane były przy okazji wczesnych nalotów słodyszka rzepakowego. W tym jednak sezonie w wielu regionach naloty słodyszka nie były intensywne i bywało tak, że na plantacji ten szkodnik nie występował powyżej progu szkodliwości. W reultacie plantacja nie była chroniona. Efekt jest taki, że na niektórych plantacjach nawet co 10 roślina porażona jest przez chowacze łodygowe. 

Jak zdiagnozować uszkodzenia?

Charakterystycznie pęknięcie i zwinięcie się pędu to typowy objaw żerowania chowacza brukwiaczka.  W porównaniu do uszkodzeń przymrozkowych zazwyczaj pęknięcie to na początku ma mały otworek – miejsce wygryzione przez chrząszcza chowacza. Po przekrojeniu łodygi, widać wyraźnie wydrążone często zbrunatniałe już korytarze i zazwyczaj bez trudu można odnaleźć w nich żerującą larwę.

Larwy chowacza czterozębnego natomiast żerują w ogonkach liściowych, głównych nerwach, szyjce korzerzeniowej lub pędzie głównym.

Charakterystyczne objawy żerowania larw chowaczy łodygowych Fot. I.Dyba
Charakterystyczne objawy żerowania larw chowaczy łodygowych Fot. I.Dyba

Na tym etapie wegetacji larwy chowaczy są już pokaźnych rozmiarów. Nie ma możliwości ich zwalczania. Żerując przyczyniają się do osłabienia wzrostu i rozwoju roślin. Objawom żerowania, często już towarzyszą porażenia przez sprawców wielu chorób. Uszkodzenia zwiększają także podatność roślin na wyleganie.