Specjaliści z firmy BASF zalecają by w kolejnych dniach dokonywać ciągłej obserwacji plantacji rzepaku w celu kontroli stanu liczebności szkodników. Najlepszym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń ustawionych przynajmniej 20 m w głębi plantacji. Pozwoli to wyznaczyć najbardziej odpowiedni moment do wykonania zabiegu insektycydowego przeciwko tym owadom.

W warunkach rosnących temperatur będą występować pierwsze naloty chowaczy brukwiaczka i czterozębnego.

W dniu 12.03.2014 w Jarosławcu gm. Środa Wielkoposlka w żółtym naczyniu odłowiono pierwszego osobnika chowacza. Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach tych osobników odłowi się więcej. Bardzo ważna jest zatem obserwacja nalotów tych owadów.

Oprysk należy wykonać po pojawieniu się chrząszczy w ilości przekraczającej próg szkodliwości przed złożeniem przez samicę jaj (powyżej 10 chrząszczy odłowionych w żółtym naczyniu w przeciągu 3 kolejnych dni).


Tomasz Jaskulski z firmy BASF poleca użycie preparatu Fastac 100 EC w dawce 0,10 - 0,12 l/ha. Według eksperta przy okazji zwalczania szkodników warto również zasilić plantacje mikroelementami w szczególności borem i manganem.