Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wyniki plonowania rzepaku w 2018 r. Mają one charakter wstępny. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru i wybranych odmian z katalogu wspólnotowego (CCA), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) Wyniki plonowania pochodzą z 19 doświadczeń; cztery doświadczenia zdyskwalifikowano w okresie wegetacji, natomiast w przypadku pięciu innych doświadczeń wyniki zdyskwalifikowano po zbiorze. Dane te mają charakter wstępny. Po uzupełnieniu i dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec jeszcze zmianie. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9 proc.

Plon nasion wzorca (w 2018 r. stanowi go średni plon z 16 odmian populacyjnych) w tym roku wyniósł 38,6 dt/ha, z kolei w roku 2017 wzorzec plonował na poziomie 40,02 dt/ha , a w roku 2016 – 35,6 dt/ha.

Poniżej przedstawiamy najwyżej plonujące w 2018 roku odmiany rzepaku ozimego (w nawiasie odpowiednio plon wzorca w roku 2017 i 2016):

ODMIANY POPULACYJNE

• SY Ilona 113 proc. wzorca (109, 110)
• Derrick 110 proc. wzorca (114, 107)
• SY Rokas 107 proc. wzorca (107, 111)
• ES Valegro 104 proc. wzorca (103, 106)
• Adriana 103 proc. wzorca (b.d,109)
• Birdy 103 proc. wzorca (114, 103)
• Hevelius 102 proc. wzorca (105, 113)
• Galileus 102 proc. wzorca (105, 115)

ODMIANY MIESZAŃCOWE

• Absolut 135 proc. wzorca (132, 145)
• DK Exotter 131 proc. wzorca (115, 122)
• Architect 129 proc. wzorca (132, 134)
• Aspect 128 proc. wzorca (124,135)
• DK Expansion 128 proc. wzorca (127, 120)
• Anniston 128 proc. wzorca (121, 134)
• Stefano KWS 127 proc. wzorca (123, 124)
• Advocat 127 proc. wzorca (135, 131)
• Arkansas 125 proc. wzorca (121, 128)
• ES Cesario 125 proc. wzorca (117, 120)
• INV1165 125 proc. wzorca (122, 129)
• Angelico 124 proc. wzorca (128, 120)
• Roberto KWS 123 proc. wzorca (123, 125)
• DK Expiro 123 proc. wzorca (121, 121)
• Augusta 123 proc. wzorca (112, 113)
• Smaragd 123 proc. wzorca (127, 125)