Rzepak przed wejściem w okres zimowego spoczynku powinien osiągnąć odpowiednią fazę rozwojową do zakończenia okresu wegetacyjnego. Potrzebuje do tego ok. 10-12 tygodni. Trudno przewidzieć jaka będzie pogoda w danych roku, czy jesień będzie ciepła i długa, czy mroźna i szybko nastąpi zima, ale aby tak się stało, przeważnie siew powinien zakończyć się do końca tego miesiąca.

Za optymalny termin według niektórych źródeł uznaje się czas do 25 sierpnia, według innych siew może nastąpić jeszcze do końca sierpnia. Opóźniony to z kolei 5 lub według innych 10 września i przeważnie dotyczy on odmian mieszańcowych, których termin siewu można trochę przełożyć. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas norma wysiewu musi być wyższa niż zwykle.

Przeważnie zagęszczenie rzepaku ozimego po wschodach powinno wynosić 50-70 roślin na m2. Można to uzyskać wysiewając 3-4 kg nasion na ha. Mniejsze gęstości stosuje się dla odmian mieszańcowych, a większe dla populacyjnych.

Co to znaczy odpowiednia faza rozwojowa? To rozeta składająca się z 8-12 liści. Powinna być ona zwarta, o krótkich międzywęźlach liściowych, a pąk wierzchołkowy powinien być umieszczony nisko przy ziemi, co ochroni roślinę przed wysmalaniem. Szyjka korzeniowa powinna mieć średnicę co najmniej 7-8 mm, a najlepiej 1-1,5 cm i głęboko osadzony system korzeniowy, który może sięgać nawet 50 cm.