Jeśli wprowadzimy do rośliny azot w formie amonowej lub w formie azotanowej musimy również zadbać, o to aby ten azot został wbudowywany w struktury roślinne. To jest kontrolowane przez kilka głównych procesów takich jak: fotosynteza, redukcja azotanów, transport węglowodanów i aktywacja układów enzymatycznych. Poza transportem węglowodanów bezpośrednio za przetwarzanie czy wbudowywanie azotu w struktury roślinne są odpowiedzialne zarówno makroelementy jak i mikroelementy.

Azot w roślinie będzie działał efektywnie tylko wówczas jeśli będzie zbilansowany zarówno makro jak i mikroelementami. Jeśli chcemy obniżyć dawki azotu na wiosnę, to należy pamiętać, że jest to działanie ryzykowne, ale możliwe tylko na dobrych stanowiskach i w sytuacji dobrze zbilansowanego nawożenia pozostałymi składnikami. W przeciwnym razie zanotujemy obniżkę plonowania rzepaku.

Jak to zrobić w praktyce na przykładzie uprawy rzepaku?

Zawsze w pierwszej kolejności powinniśmy wyeliminować czynniki minimum. Najczęściej przeszkodą jest nieuregulowany odczyn (niestety na tym etapie wegetacji korekta tego błędu jest już w dużym zakresie poza naszymi możliwościami). Szalenie ważne jest odpowiednia zasobność w fosfor i potas (można to jeszcze skorygować poprzez nawożenie uzupełniające). Następnie należy racjonalnie ustalić dawkę azotu w kontekście dobrego rozpoznania potrzeb nawozowych, ale w oparciu o zasobność tego składnika w glebie (badania na azot mineralny). Zbilansować należy azot składnikami drugoplanowymi: między innymi magnezem i siarką i następnie w czasie wegetacji prowadzić profilaktykę mikroelementową z naciskiem na te najważniejsze mikroskładniki czyli bor, mangan, molibden, żelazo itd.

W takich działaniach szalenie ważne jest rozpoznanie nie tylko możliwości stanowiska ale także potencjału plantacji. Rzepak fundament pod plon buduje jesienią, zima z kolei często weryfikuje jego stan. Wyszacowanie realnego do osiągnięcia plonu to ważny krok w ustaleniu wysokości dawek nawozowych. 

Warto wiedzieć, że na temat możliwości prowadzenia rzepaku na nieco mniejszych dawkach azotu prowadzone są ścisłe badania naukowe. Nieco więcej informacji można przeczytać między innymi w poniższej wiadomości. 

Jeśli zainteresował Was ten wątek zachęcamy do odsłuchania retransmisji Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.