• Słonecznik przede wszystkim odchwaszcza się przy użyciu doglebowych herbicydów. 
  • Asortyment nie jest duży, jednak wzrost zainteresowania tą uprawą może poskutkować kolejnymi rejestracjami w tej uprawie. 

Aktualnie mamy do dyspozycji - w przypadku zwalczania chwastów dwuliściennych - tylko substancje doglebowe. 
Tak więc musimy być gotowi na zastosowanie herbicydów bezpośrednio po siewie. Pamiętajmy przy tym, że działanie preparatów przedwschodowych uzależnione jest w dużej mierze od stopnia uwilgotnienia gleby - substancja aktywna musi się w niej przemieścić. W przypadku suszy zastosowana chemia doglebowa pozostaje nieaktywna i nie dociera często do kiełkujących chwastów. Dlatego też w przypadku deficytu wilgoci w glebie dobrze jest wykonać zabieg ochronny bezpośrednio po siewie, kiedy ziemia jest jeszcze dość wilgotna, bądź w godzinach porannych.

Chwasty dwuliścienne - zarejestrowane są tylko preparaty doglebowe

W aplikacji doglebowej możemy zastosować prosulfokarb. Dawka tej substancji w zabiegu doglebowym waha się w granicach 2400 - 3200 g/ha. Np. jeden zpreparatów doglebowych - Boxer 800 EC - zarejestrowany jest w słoneczniku w dawce 3-4 l/ha. Prosulfokarb zarejestrowany w uprawie słonecznika znajdziemy również w takich preparatach, jak: Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC

W słoneczniku można również podać w celu walki z chwastami dwuliściennymi preparat Wing 462,5 EC w dawce 4 l/ha, oczywiście w terminie przedwschodowym. Produkt oparty jest o dwie substancje - pendimetalinę oraz dimetenamid-P. Równoległym środkiem jest oparty o te same substancje Spectrum Plus, którego dawka również określona została na 4l/ha.

Pendimetalina solo z kolei jest kierowana do likwidacji chwastów dwuliściennych w następujących preparatach: Activus 400 SC, Stopm Aqua 455 CS, Pendigan Strong 400 SC. 

Substancja ta oczywiście stosowana jest po siewie. Etykieta preparatu Activus pozwala na aplikację od siewu do momentu gdy liścienie zaczynają przebijać się przez ziemię, tak więc okienko aplikacyjne jest stosunkowo długie.

W uprawie słonecznika zastosować można też metrobromuron, który znany jest m.in. plantatorom ziemniaków czy soi, gdzie również znajduje zastosowanie. Znajdziemy tę substancję w takich preparatach, jak: Fresco 400 SC, Soleto 500 SC, Mandryl, Proman 500 SC,Torrent 500 SC, Inigo 500 SC, Metobrom 500 SC. 

Szerokie zastosowanie doglebowe w uprawach rolniczych ma także aklonifen. W słoneczniku substancja ta zarejestrowana jest w 7 produktach: Bandur 600 SC, Bingo 600 SC, Chandor, Canon 600, Dubri 600 SC, Dubri Bis 600 SC, Shango. 

S-metolachlor z grupy chloroactamidów zarejestrowany jest w 6 preparatach, które możemy aplikować w słoneczniku. Substancja ta przenika przez kiełki, koleoptyl oraz epikotyl. Jest też w minimalnym stopniu pobierana przez korzenie. Jest ona dostępna w : Chart 960 EC, Dual Gold 960 EC, Effica 960 EC, Kabala 960 EC, Metos 960 EC, Recosar 960 EC.


Graminicydy - szeroki wybór i duża dostępność na rynku

Do zwalczania chwastów jednoliściennych zastosować można te same graminicydy, które stosowane są choćby w rzepaku ozimym. Dedykowane do stosowania w słoneczniku graminicydy oparte o chlizalofop-p-etylowy mogą być stosowane od momentu pojawienia się liścieni do fazy 6 liści. Na polskim rynku w uprawie słonecznika zarejestrowane są m.in. następujące graminicydy bazujące na chlizalofopie-p-etylowym: Achoba 05 EC, Elegant 05 EC, Taurus 05 EC, Targa Super 05 EC, Labrador 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Jenot 100 EC, Zamzar, Trepach, Buster 100 EC.

Aplikację przeciw chwastom jednoliściennym w słoneczniku możemy też wykonać implementując do zabiegu substancje aktywną fluazyfop-p-butylowy. Na bazie tejże substancji na rynku dostępnych jest 8 preparatów zarejestrowanych w słoneczniku.
Warto zaznaczyć, że także i w tym wypadku graminicydy są w zasadzie te same, co w przypadku rzepaku, buraków etc. Są to: Balatella Forte 150 EC, Esorio 150 EC,  Flutax 150 EC, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC, Grastop 150 EC, Privium 125 EC, Trivko

Kolejną substancją, która będzie zwalczać chwasty jednoliścienne w słoneczniku jest kletodym. Jest to mniej popularny składnik preparatów zwalczających ten rodzaj chwastów, niemniej jego zastosowanie jest również dość szerokie: Brixton, Cegorian Extra 120 EC, GramiGuard, Kleo 240 EC, Logik 240 EC, Select Super 120 EC. 

Zabiegi nalistne możliwe - problemem brak rejestracji w Polsce

Na rynku dostępne są odmiany tolerancyjne na substancje nalistne, tj. tribenuron metylowy oraz imazamoks. Tolerancje na te substancje wykazują jednak tylko wybrane odmiany, a ich zastosowanie w uprawie słonecznika w naszym kraju na ten moment nie jest prawnie uregulowane - po prostu brak na liście zarejestrowanych produktów do ochrony powschodowej. Sytuacja jest jednak rozwojowa - być może w parze ze wzrostem popularności słonecznika także i ochrona herbicydowa zostanie rozszerzona o substancje nalistne.
Jeśli chodzi o tolerancję na imazamoks to dotyczy ona słonecznika uprawianego w technologii Clearfield oraz Clearfield Plus. Z kolei tribenuron metylowy może zostać podany w przypadku uprawy odmian w technologii Express.
Podkreślamy raz jeszcze: technologia pozwala już na zastosowanie ochrony w innych kombinacjach aniżeli doglebowe zabiegi, ale na naszym rynku na ten moment nie ma zarejestrowanych preparatów do zwalczania chwastów dwuliściennych w słoneczniku nalistne.

Sytuacja herbicydów w słoneczniku jest rozwojowa

Jak więc widzimy teoretycznie mamy szeroki wachlarz możliwości jeśli chodzi o ochronę herbicydową słonecznika. W praktyce niestety ogranicza się ona do substancji jedynie doglebowych, a te niekoniecznie są w każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Nadzieję dają możliwosci zastosowania tribenuronu metylowego oraz imazamoksu. Tu jednak jak na razie brak rejestracji produktów w Polsce stoi na przeszkodzie.
Nie brak za to produktów do walki z chwastami jednoliściennymi, gdzie wybór jest nie mniejszy aniżeli w przypadku ochrony innych roślin, jak choćby rzepak czy burak cukrowy. Z całą pewnością wraz ze wzrostem popularności słonecznika w Polsce także i lista środków będzie się rozszerzała.