Rozwój

W zależności od gatunku rozwój jednego pokolenia trwa 2 do 6 lat. Zimują larwy lub dorosłe chrząszcze, w glebie, na głębokości do 40 cm. Wiosną chrząszcze pojawiają się na łąkach, nieużytkach i uprawach, a samice od maja do lipca składają jaja płytko, do wilgotnej gleby, od 100 do 300 sztuk. Po ok. 5 tygodniach pojawiają się larwy, które będą przebywać w glebie od 2 do 5 lat. W pierwszym roku życia dorastają do 5 mm, w kolejnych, po 3-4 linieniach – do ok. 30 mm. Dorosłe chrząszcze żyją do jednego roku, odżywiając się na kwiatach lub przejrzałych owocach, a niektóre gatunki są drapieżne.

Szkodliwość

Najbardziej szkodliwe są larwy drutowców w 3.-4. roku rozwoju. Odżywiają się materią organiczną, a gdy tej zaczyna brakować lub jest zbyt sucho, to atakują rośliny. Larwy sprężykowatych zagrażają rzepakom już od początku wegetacji. Drutowce żerują na częściach podziemnych, uszkadzając korzenie, szyjkę korzeniową, a na częściach nadziemnych – stożki wzrostu, podstawę łodyg i liścienie. Mogą też uszkadzać kiełkujące nasiona. Zaatakowane rośliny ulegają osłabieniu i często zamierają.