„Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjął decyzję o propozycji podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 29.970.851,41 zł w następujący sposób: przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 22.527.210,02 zł na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,98 zł na jedną akcję; przeznaczyć pozostały zysk netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.443.641,39 zł na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Ustala się dzień dywidendy na 31 lipca 2012 roku. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2012 roku, podano również.