Firma DuPont podobnie jak rolnicy, a konkretnie Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, oceniła tegoroczne zbiory rzepaku. Wyliczono, że zebrano 1,7 mln t nasion tej rośliny, co jest prawie o 200 tys. mniej niż podał we wstępnych szacunkach Główny Urząd Statystyczny.

GUS bowiem poinformował, że tegoroczne zbiory rzepaku wyniosły ok. 1,9 mln t i były o 1,1 proc. większe niż w roku ubiegłym. Te dane są zdecydowanie wyższe niż się tego spodziewano wcześniej, bo przecież bardzo dużo plantacji zostało zaoranych z powodu złego przezimowania.

- Areał uprawy rzepaku wynosił w minionym sezonie 770 tys. ha, a pod zbiory 2013 r. jak wynika z naszych danych przeznaczono ok. 900 tys. ha - mówił Lesiak.

Zrzeszenie z kolei przewiduje, że powierzchnia zasiewu rzepaku ozimego będzie wynosić w nowym sezonie ok. 750-800 tys. ha - porównywalnie z rokiem ubiegłym.