PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Gdy przyjdzie przesiać rzepak

Gdy przyjdzie przesiać rzepak Rzepak jary mimo wysokiego potencjału plonowania nie cieszy się dużą popularnością, a jego zasiewy stanowią od kilku do kilkunastu procent powierzchni uprawy formy ozimej. Fot. materiały prasowe

Autor:

Dodano:

Tagi:

Wydaje się, że także w tym roku w wielu gospodarstwach trzeba będzie rzepak ozimy zaorać, a plantacje przesiać. Z uwagi na stosowane jesienią herbicydy część gospodarstw będzie zmuszona do uprawy rzepaku jarego.Rzepak jary mimo wysokiego potencjału plonowania nie cieszy się dużą popularnością, a jego zasiewy stanowią od kilku do kilkunastu procent powierzchni uprawy formy ozimej. Wzrost jego zasiewów w danym roku zawsze jest zbieżny z niekorzystnym przezimowaniem formy ozimej. Wydaje się, że także w tym roku w wielu gospodarstwach trzeba będzie rzepak ozimy zaorać. Bardzo niskie temperatury powietrza przy braku okrywy śnieżnej w I dekadzie stycznia prawdopodobnie zniszczyły szereg plantacji. Trzeba je będzie przesiać. W wielu wypadkach wybór padnie zapewne na zboża jare, ale znajdą się i takie gospodarstwa, gdzie po wymarzniętych uprawach rzepak jary może być jedyną rośliną, którą będzie można posiać. Dotyczy to tych pól, na których jesienią zastosowano herbicydy wykluczające uprawę zbóż jarych, jak np. Devrinol 450 SC zawierający jako substancję czynną napropamid.

KRÓTKO O AGROTECHNICE

Z myślą o rolnikach, którzy dokonają takiego wyboru, krótkie przypomnienie ogólnych zasad agrotechniki rzepaku jarego. Na polu po wymarzniętym rzepaku ozimym najlepiej zastosować uproszczoną uprawę gleby za pomocą agregatu uprawowego. Jej celem jest dokładne wymieszanie masy roślinnej (żywe i obumarłe rośliny rzepaku oraz chwasty z glebą). Ważne jest dokładne przykrycie ich ziemią. Pozostawione na powierzchni gleby są źródłem infekcji chorobami grzybowymi. W tym miejscu ważna uwaga: rzepaku jarego nie można stosować do wiosennego przesiewu placowych braków formy ozimej ze względu na przesunięte w czasie o ok. miesiąc kwitnienie roślin i dojrzewanie nasion. Zwracam także uwagę, że nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych i potasowych, ponieważ zostały one już wysiane pod wymarznięty rzepak ozimy.

Termin siewu rzepaku jarego przypada na ostatnią dekadę marca i pierwszą kwietnia, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga temperaturę ok. 5oC. Zbiega się on w czasie z siewem jęczmienia jarego. Rzepak jary (roślina dnia długiego) jest bardzo wrażliwy na ten element agrotechniki. Opóźnienie siewu o 10-15 dni jest równoznaczne ze spadkiem plonu o 25 proc. Rzepak jary wysiewa się w rozstawie wąskiej, tj. takiej jak zboża. Obsada roślin po wschodach powinno wynosić 80-100 szt./m2. Zatem w przeciętnych warunkach agrotechnicznych należy wysiewać 100-120 pełnowartościowych nasion na m2. Wagowo stanowi to 4-5 kg nasion/ha. Zalecana głębokość siewu - od 1,5 do 2 cm.

Nawozy azotowe (60-120kg N/ha) stosuje się w dwóch dawkach. Przedsiewnie 60 kg N/ha w formie siarczanu amonu lub saletry amonowej (w zależności od odczynu gleby). Drugą dawkę azotu w formie saletry amonowej należy wysiać po wyrzędowaniu się roślin, do początku tworzenia pąków kwiatowych. Terminy nalistnego dokarmiania mikroelementami to: faza 6-8 liści właściwych, faza zwartego zielonego pąka, faza zielonej łuszczyny.

Ochrona przed szkodnikami stanowi jeden z najważniejszych czynników technologii uprawy rzepaku jarego. Sąsiedztwo rzepaku ozimego (standardowa sytuacja) sprzyja masowym nalotom słodyszka rzepakowego. W związku z przesunięciem czasowym kwitnienia obu form rzepaku szkodnik ten masowo atakuje rzepak jary, a jego szkodliwość jest znacznie większa niż na plantacjach rzepaku ozimego. Temperatury występujące w fazie zielonego pąka i kwitnienia sprzyjają intensywnemu żerowaniu tego owada. Słodyszek może zniszczyć większość kwiatów na roślinach. Stąd niezbędne jest rozpoczęcie ochrony chemicznej plantacji od początku fazy pąkowania roślin. W związku z ponawianymi przez tego szkodnika nalotami na plantację opryski trzeba powtarzać.

Z innych gatunków groźnych dla rzepaku jarego należy wymienić: mszycę kapuścianą, gnatarza rzepakowca oraz szkodniki łuszczynowe chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Zagrożenie bezpośrednio po wschodach rzepaku stwarza masowe wystąpienie pchełek, które mogą doprowadzić do znacznych strat w obsadzie roślin.

Ze względu na krótki okres wegetacji rzepaku jarego choroby grzybowe nie stanowią tak poważnego zagrożenia, jak w formie ozimej. Niemniej jest on atakowany przez te same patogeny, stąd też mogą na nim wystąpić objawy porażenia przez suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową czy szarą pleśń. Pomimo krótkiego okresu wegetacji wskazany jest przynajmniej jeden oprysk środkiem grzybobójczym w fazie zwartego kwiatostanu bądź przy silnym zagrożeniu zgnilizną twardzikową w momencie opadania pierwszych płatków kwiatowych.

PRZEGLĄD ODMIAN

Odmiana jest najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku. W dużym stopniu odpowiada za poziom plonowania oraz za jakość nasion (zawartość tłuszczu, białka). Aktualnie znajdujące się w doborze odmiany rzepaku charakteryzują się dużą uniwersalnością. Do Krajowego Rejestru (KR) jest obecnie wpisanych 30 odmian rzepaku jarego: 16 populacyjnych i 14 mieszańcowych. Dwie (Jura MS i Olindigo) to materiał do dalszej hodowli. W obecnej postaci nie odznaczają się przydatnością gospodarczą. Wśród pozostałych znajdują się 4 odmiany krajowe, a 24 pochodzą z hodowli zagranicznych. Wszystkie są podwójnie ulepszone („00”), pozbawione praktycznie kwasu erukowego i zawierające minimalną ilość glukozynolanów w nasionach. Odmiany wpisane do KR wykazują zróżnicowanie ważniejszych cech wartości gospodarczej, takich jak plon nasion oraz jego jakość, a także wczesność, wysokość roślin, odporność na wyleganie i podstawowe choroby.

Agra (w KR od 2015 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej bardzo duża. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową średnia, na czerń krzyżowych powyżej średniej. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

Belinda (KR 2010) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach poniżej średniej, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej średnia, włókna mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Podatność na porażenie przez czerń krzyżowych dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Bios (w KR od 2005 r.) - odmiana populacyjna. Plenność bardzo dobra. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Bardzo niska zawartość glukozynolanów. Wysoka masa 1000 nasion. Termin początku kwitnienia i dojrzewania wczesny. Rośliny o przeciętnej wysokości, średnio podatne na wyleganie. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Clipper (w KR od 2007 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni do średnio późnego. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie i choroby grzybowe. Odmiana wykazuje podwyższoną tolerancję na stres suszy. Reprezentant hodowcy: DSV Polska.

Delight (w KR od 2010 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach poniżej średniej, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej, włókna przeciętna. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Podatność na porażenie przez czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Dodger (w KR od 2014 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia. Hodowca: Bayer CropScience AG.

Doktrin (w KR od 2013 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wczesny. Rośliny średnie do niskich o dużej odporności na wyleganie. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Feliks (w KR od 2007 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach wysoka, glukozynolanów niska. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania wczesny. Odporność na porażenie przez czerń krzyżowych i zgniliznę twardzikową powyżej średniej. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Fenja (w KR od 2010 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza od średniej, włókna średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Podatność na porażenie przez czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Gandalf (w KR od 2012 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion poniżej średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

Heros (w KR od 2001 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu w nasionach wysoka, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion poniżej średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową wysoka, na czerń krzyżowych średnia. Hodowca: Bayer CropScience AG.

Huzar (w KR od 2004 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu duża. Zawartość glukozynolanów bardzo mała. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wczesny. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Kaliber (w KR od 2009 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach prawie średnia, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej średnia, masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniowysokie, dość odporne na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na czerń krzyżowych przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Larissa (w KR od 2008 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu duża. Zawartość glukozynolanów mała. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średnio wczesny. Rośliny wysokie, o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia. Hodowca: Bayer CropScience AG.

Legolas (w KR od 2014 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej wysokości, o nieco większej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

Lennon (w KR od 2013 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach wysoka, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia wczesny, a dojrzałości technicznej wczesny do średniego. Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

Makro (w KR od 2012 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Mandela (w KR od 2015 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych powyżej średniej. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Markiz (w KR od 2005 r.) - odmiana populacyjna. Jej rejestracja wygasła 31.12.2015 r., niemniej może się jeszcze sporadycznie znajdować w uprawie.

Rośliny średniej wysokości, mało podatne na czerń krzyżowych. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wczesny. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Markus (w KR od 2010 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży do dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach poniżej średniej, glukozynolanów przeciętna. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej względnie mała, włókna większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Podatność na porażenie przez czerń krzyżowych średnia. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

Medicus (w KR od 2015 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Menthal (w KR od 2015 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Rośliny dość wysokie, o nieco większej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową powyżej średniej, na czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Mirakel (w KR od 2012 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach powyżej średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Osorno (w KR od 2011 r.) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach powyżej średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej wczesny do średnio wczesnego. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych poniżej średniej. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Proximo (w KR od 2010 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach prawie średnia, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej, włókna średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny dość niskie, o względnie dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Podatność na porażenie przez czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten - Union Polska.

Rollo (w KR od 2008 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach poniżej średniej, a glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej i włókna przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania wczesny. Odporność na porażenie czernią krzyżowych poniżej średniej, na zgniliznę twardzikową wysoka. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

SW Savann (w KR od 2007 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej, włókna nieco powyżej średniej. Masa 1000 nasion większa od średniej. Rośliny o średniej wysokości, dość odporne na wyleganie, średnio odporne na czerń krzyżowych. Termin dojrzewania średni. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

SW Svinto (w KR od 2007 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża, włókna nieco powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny o średniej wysokości, średnio odporne na wyleganie i czerń krzyżowych. Termin dojrzewania wczesny. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

Tamarin (w KR od 2010 r.) - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach poniżej średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza od średniej, włókna średnia. Masa 1000 nasion średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Odporność na porażenie przez czerń krzyżowych powyżej średniej. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Crop Protection.

 

Artykuł pochodzi z numeru 2/2016 miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę już dziś!Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • z.. 2016-02-14 17:54:15
  U mnie na razie 100% ...jest. I :) tej wersji się będę trzymać do zbiorów. Odmiana EX.....
 • Silva 2016-02-13 08:40:23
  Odmiana Kolumb i Visby i Abakus. Lubelszczyzna
  Widze ze niektórym sprawia frajdę śmiać sie z czyjegoś nieszczęścia
 • pytam 2016-02-12 21:54:40
  A które odmiany populacyjne polecacie z tych z artykułu?
  Siał ktoś?
 • drań 2016-02-12 20:39:38
  Na 87 ha zostanie ok 35 ha. Z większymi lub mniejszymi plamami, ale zostanie. kujawsko-pomorskie
 • Sąsiad 2016-02-12 20:03:40
  Silva, to jak to było z tym rzepakiem, pewnie za sucho, albo za mokro, albo farmet nie doprawił gleby?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.118.225
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

  Drogi Użytkowniku!

  W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

  Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

  Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

  Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

  Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

  Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.