• W tym roku o plonie rzepaku zdecydowała w dużej mierze woda, a ta jak wiadomo pochodziła głównie z opadów punktowych.
  • Największy deficyt wody notowany był w rejonach centralnych i tam w głównej mierze zanotowano spadki plonowania z tego tytułu.

Oczywiście najmniej rolnicy zbierali ze stanowisk słabych, wadliwych o nieuregulowanym pH, gdzie kumulacja stresów była największa. Jednak także na lepszych stanowiskach nie zawsze udało się zrealizować potencjału plonowania rzepaku. Generalnie trzeba przyznać, że ten gatunek poradził sobie w tym roku nieźle z suszą. Dużo zależało od przyjętej agrotechniki, gdyż tam gdzie już jesienią zadbano o zdrowy i głęboki system korzeniowy, tam sytuacja była stosunkowo stabilna. 

Susza w rzepaku a plon

Potwierdzeniem tego faktu są wyniki plonowania odmian rzepaku wykonane przez COBORU w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Jak przyjrzymy się opracowaniu w ujęciu regionalnym zauważymy, że tam gdzie wody było najmniej tam plony zbierano najniższe. Potwierdzeniem jest tego ustalony w poszczególnych regionach wzorzec (w tym roku stanowił go średni plon takich odmian jak: Derrick, Gemini, DK Excited, LG Arnold. Najniższy wynik uzyskano w III regionie tj. w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, które mocno stoją w uprawie rzepaku. Wzorzec tu oddał: 39,4dt/ha.

Śledząc te wyniki warto także przeanalizować, które odmiany w tym regionie zaplonowały najwyżej, gdyż można wówczas wysnuć wniosek, że one lepiej radzą sobie w stresie suszy. 

Rekordowe plony na południu

Sukcesywne opady natomiast zagwarantowały producentom rzepaku z południa kraju wysokie plony, które udawało się uzyskać nawet na średnich stanowiskach. Najwyższe plony według badań PDO udało się uzyskać w stancja Oceny Odmian COBORU położonych V regionie czyli w takich województwach jak: dolnośląskie, opolskie, śląskie. Tu przytoczony wzorzec zaplonował średnio na poziomie 51,3 dt/ha, przy czym najwyżej plonujące mieszańce oddały w tym regionie nawet 119 % lub 118 % wzorca. W pozostałych południowych regionach także udało się uzyskać stabilne plony, które w dużej mierze zależą także od przyjętej agrotechniki. 

Plonowanie odmian rzepaku w ujęciu regionalnym

Za COBORU podajemy wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w ramach badań PDO w ujęciu regionalnym z podziałem na odmiany mieszańcowe oraz populacyjne. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Oazy dobrego plonowania

Choć generalnie w centralnych regionach kraju susza dała się najbardziej we znaki to są enklawy, gdzie za sprawą kliku solidnych opadów o charakterze burzowym i w połączeniu z prawidłową agrotechniką rzepaku udało się zrealizować potencjał plonowania rzepaku. Dlatego nawet w obrębie jednego powiatu różnice w plonowaniu pomiędzy poszczególnymi gminami mogą być znaczące.