• Rzepak najlepiej plonował w regionie II czyli woj. warmiśnko-mazurskim oraz podlaskim. Ustalony wzorzec wyszacowano na 51,4 dt/ha, a najwyżej plonujące odmiany plonowały na poziomie 120 proc. wzorca. 
  • Najsłabsze wyniki notowano w regionie III w skład którego wschodzą: woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Wzorzec wyszacowano tam na 37,1 dt/ha. 

Plon rzepaku zależny od rozkładu opadów

W wynikach tych nie trudno dostrzec wpływu tegorocznych warunków pogodowych. Przez dłuższy czas głównie w woj. lubuskim zanotowano długotrwałą suszę co w istotnym zakresie wpłynęło z pewnością na wyniki plonowania. W tym regionie uzyskano najniższe wyniki produkcyjne, co potwierdzają także sygnały od rolników.

Warto jednak szczegółowo przeanalizować dostępne od COBORU wyniki, by sprawdzić które odmiany w poszczególnych stresowych warunkach zaplonowały lepiej od pozostałych. 

Plon rzepaku z podziałem na regiony

Za publikacją COBORU, podajemy plonowanie rzepaku w ujęciu regionalnym. Warto, te wyniki przestudiować zanim podejmiemy decyzje o wyborze odmian do siewu. Analizując wyniki warto zwrócić uwagę na liczbę przeprowadzonych doświadczeń w regionie, jak również fakt, że  zestawieniu coraz wyżej pojawiają się odmiany kiłoodporne. 

Plon z odmian populacyjnych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU
Plon z odmian populacyjnych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU

Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU
Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU

Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU
Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU

Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU
Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU

Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU
Plon z odmian mieszańcowych w ujęciu regionalnym Źródło: COBORU