Rozwój.

Gnatarz rzepakowiec rozwija dwa pokolenia, a w sprzyjających warunkach (ciepło i sucho) nawet trzy. Larwy zimują w glebie. Po przepoczwarczeniu dorosłe osobniki pojawiają się w maju i czerwcu. Samice składają po kopulacji do 300 jaj w tkanki liści wzdłuż nerwów. Larwy po około miesiącu żerowania na liściach przemieszczają się do gleby w celu przepoczwarczenia, a drugie pokolenie pojawia się na przełomie lipca i sierpnia.

Szkodliwość

Uszkodzenia powodują larwy żerujące na liściach. Młodsze zeskrobują tkankę liści i wygryzają w nich małe otwory, starsze zjadają całkowicie liście, pozostawiając tylko nerwy główne. Po zeszkieletowaniu jednej rośliny larwy przechodzą na kolejną, co w przypadku masowego wystąpienia może prowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji.