Plony rzepaku i rzepiku ocenia się na 22,4 dt/ha tj. o 2,2 dt/ha tj. o 8,9 proc. mniej od uzyskanych w latach 2001-2005. Zbiory rzepaku i rzepiku według szacunku wynikowego oszacowano na blisko 1,9 mln t, tj. o 16,5 proc. mniej od ubiegłorocznych, natomiast więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005 o około 0,7 mln t tj. o 58 proc.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych