Podawaliśmy już szacunki zbiorów zbóż. Teraz przyszedł czas na inne gatunki.

GUS ocenił, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku (sezon 2017/2018) zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 8 proc. i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku oszacowano na ok. 2,2 mln t, tj. o około 20 proc. mniej od ubiegłorocznych.

Wykopki ziemniaczane jeszcze trwają, ale już prognozuje się, że zbiory będą niże o 19 proc. i wyniosą ok. 7,4 mln t. Areał uprawy wynosi z kolei 0,3 mln ha. Plony oceniono na 248 dt/ha i mają być one niższe o ok. 11 proc. od ubiegłorocznych.

Zbiory buraka cukrowego również trwają. - Stan plantacji jest dobry (z wysoką zawartością cukru w korzeniach), pozwala na szacowanie dość wysokich plonów, choć nieco niższych od ubiegłorocznych – podaje GUS.

Powierzchnia uprawy buraka kształtuje się w tym roku na poziomie podobnym jak w roku ubiegłym, bo jedynie o 1 proc. wyższym, czyli wynosi ponad 0,2 mln ha.

- Wysokość plonów buraka cukrowego oszacowano niżej od ubiegłorocznych o ok. 10 proc. - na poziomie 609 dt/ha. Zbiory z koeli na ok. 14,3 mln t tj. o 9 proc. mniej od uzyskanych w 2017 r. – poinformował Urząd.