Średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące co najmniej 50 osób stałej załogi) wyprodukowały 295 tys. t surowego oleju rzepakowego, tj. o blisko 10 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego wyniosła 247,5 tys. t i była o 20 proc. mniejsza niż przed rokiem - wynika z raportu Banku Gospodarki Żywnościowej.


Na przestrzeni tego czasu zmniejszyła się zarówno produkcja oleju rzepakowego na cele jadalne (o ok. 18 proc. do 188,1 tys. t), jak i techniczne (o 28 proc. do 59,4 tys. t). Spadek produkcji oleju rzepakowego mógł rzutować na wyniki handlu zagranicznego, a więc spadek eksportu i wzrost importu.