Odzwierciedlając głównie gorszą perspektywę dla USA, globalna produkcja soi w sezonie 2022/2023 ma być o 4 mln ton niższa miesiąc do miesiąca i wynieść 386 mln ton, co jednak oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku.

Przy całkowitym wykorzystaniu niezmienionym miesiąc do miesiąca, zapasy końcowe mają być ograniczone, choć nadal znacznie wyższe niż rok do roku.

Przy zmniejszonych oczekiwaniach na chiński import, handel ma być o 1 mln ton niższy, do 165 mln ton (+11 mln ton rok do roku).