Wraz z tym zmniejszeniem ma nastąpić spadek konsumpcji i zapasów.

Odzwierciedlając zmniejszoną wielkość całkowitego zużycia, prognoza dla zapasów soi w sezonie 2021/2022 została podniesiona o 1 mln ton miesiąc do miesiąca, ale wciąż jest to prawie o jedną piątą mniej w ujęciu rocznym, podczas gdy wolumen obrotu jest również dalej ograniczony, do około 154 mln ton (- 4 proc. rok do roku).

IGC przewiduje, że światowa produkcja w sezonie 2022/2023 znacznie wzrośnie, do rekordowego poziomu 387 mln ton (+11 proc.) ze względu na podwyższone prognozy upraw dla Brazylii, Argentyny i Chin. Przewiduje się, że popyt wzrośnie w związku z większym zapotrzebowaniem na produkty sojowe w sektorach paszowym, spożywczym i przemysłowym, podczas gdy zapasy mogą się kumulować do 58 mln ton. Handel wzrośnie o 8 proc. rok do roku w przypadku większych dostaw z Azji, Europy, Afryki i obu Ameryk.