Oczekiwana jest korekta w dół dla Argentyny i Indii obniżająca globalną prognozę produkcji soi w sezonie 2019/2020 o 2 mln ton, do 336 mln, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. Jednak przy zmniejszonej konsumpcji zapasy są zwiększone o 3 mln ton, do 41 mln ton.

Światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 jest nieznacznie niższa w ujęciu miesięcznym, wynosząc w maju 363 mln ton, co oznacza wzrost o 27 mln ton rok do roku. Całkowite zużycie pozostaje niezmienione miesiąc do miesiąca, przy rekordowym 363 mln ton i wzroście o 2 proc. rok do roku, przy zapasach podniesionych w związku z podwyższoną perspektywą akumulacji w Chinach. Prognozowane wolumeny handlowe są o 2 mln ton wyższe miesiąc do miesiąca wynosząc 159 mln ton (+ 6 mln ton rok do roku), przy zwiększonych oczekiwaniach dotyczących popytu w Azji.