Prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2022/2023 głównie związana ze zmniejszonymi szacunkami zbiorów w USA i malejącymi perspektywami w Argentynie, jest niższa o 7 mln ton miesiąc do miesiąca, na poziomie 378 mln i o 22 mln ton, albo 6 proc. więcej rok do roku.

Zmniejszenie podaży netto znajduje odzwierciedlenie w pogorszonych perspektywach dla konsumpcji i zapasów, choć oba te czynniki nadal rosną rok do roku. Mimo prognozy handlu o 1,0 mln ton niższej miesiąc do miesiąca, wolumeny nadal byłyby wyższe o 7 proc. rok do roku. We wstępnych prognozach na sezon 2023/2024 światowy obszar zbiorów soi ma wzrosnąć o 2 proc. rok do roku, w tym wzrosty u czołowych eksporterów.

Przewiduje się skromne gromadzenie zapasów, a rezerwy eksporterów pozostaną historycznie niskie. Przewiduje się, że handel wzrośnie o 7 proc. do 167 mln ton, a brazylijscy eksporterzy mają zwiększyć swój udział w światowym eksporcie, ponieważ inni dostawcy sprzedają mniej.