Dzieje się tak, ponieważ podwyższone dane dla Ameryki Południowej i regionu Morza Czarnego są równoważone przez zmniejszoną oficjalną uprawę w USA.

Chociaż przewiduje się solidny wzrost powierzchni uprawy, perspektywy zależą od odbicia rentowności w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Brazylii i Paragwaju, po słabych wynikach poprzedniego sezonu. Zwiększony popyt ze strony segmentów rynku paszowego, spożywczego i przemysłowego wspiera rekordowe wykorzystanie, podczas gdy większe zbiory powinny również umożliwić akumulację zapasów.

Wraz ze spadkiem całkowitych dostaw i zmniejszonej wielkości zużycia, zapasy końcowe (53 mln ton) mają się niewiele zmienić w porównaniu z poprzednimi sezonem, na poziomie (44 mln ton). Prognozy dotyczące handlu są nieco zmniejszone, ale przy 165 mln ton oznaczają solidny wynoszący 10 mln ton wzrost rok do roku.