Prognoza miesiąc do miesiąca

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), przy niższej wartość całkowitego spożycia, łączne końcowe zapasy soi w sezonie 2022/2023 są na poziomie około 54 mln, czyli o 2 mln ton wyższym niż w lipcu.
Nieznacznie obniżone perspektywy dla USA i Kanady obniżają sierpniową prognozę światowej produkcji w sezonie 2023/2024 o 2 mln ton do 398 mln ton. Ponieważ spożycie (388 mln ton) nie uległo zmianie w porównaniu z poprzednią prognozą, zapasy wzrosną do 288 mln ton. Przewiduje się, że handel wzrośnie o 1 mln ton miesiąca do miesiąca, do rekordowego poziomu 171 mln ton (+2 proc.).

 

 

Prognoza rok do roku

Ze względu na zwiększoną produkcję w sezonie 2022/2023., w obliczu drugiego z rzędu spadku całkowitego spożycia, przewiduje się, że światowe zapasy soi wzrosną o około jedną piątą rok do roku. W związku z dużymi zakupami ze strony Chin i Argentyny przewiduje się, że handel wzrośnie o 8 proc. rok do roku.

Opierając się prawie całkowicie na zwiększonej produkcji w Ameryce Południowej, prognozuje się, że światowy wynik produkcji soi w sezonie 2023/2024 będzie o około 30 mln ton większy rok do roku w szczytowym momencie, przy solidnym wzroście konsumpcji i zapasów. IGC przewiduje, że globalny popyt importowy na poziomie 171 mln ton wzrośnie o 2 proc. rok do roku.