Z lepszymi perspektywami dla Brazylii i regionu Morza Czarnego, które równoważą obniżoną ocenę zbiorów w USA, prognoza IGC na sezon 2021/2022 utrzymuje się na rekordowym poziomie 380 mln ton (+4 proc. rok do roku).

Konsumpcja jest nieco ograniczona, ale ze względu na mniejsze szacunki dotyczące przenoszenia zapasów obserwuje się niewielkie zmiany miesiąc do miesiąca, przy 60 mln ton (+11 proc.). Uwzględniając zmniejszoną wielkość dostaw do Chin, prognozowany globalny popyt importowy jest nieco niższy niż oczekiwano wcześniej i wyniesie 168 mln ton (+5 proc).

Oczekiwania na rekordowe zbiory soi na świecie w sezonie 2021/2022, również wynikają z większych lub rekordowych wyników w Ameryce Południowej, gdzie zasiewy są już w toku. W połączeniu z produkcją w Azji i producentami na własne potrzeby, zwiększony popyt na produkty z soi powoduje wzrost całkowitego wykorzystania.

Zagregowane zapasy mogą wzrosnąć drugi rok z rzędu, w tym u największych eksporterów, na czele z USA. Przewiduje się,