Ze względu na wzrost zapasów początkowych, całkowite dostawy przy niezmienionej konsumpcji miesiąc do miesiąca, plasują się na nieznacznie wyższym poziomie (+ 1mln ton do 54 mln ton) niż wcześniej.

Światowy popyt importowy jest prognozowany na około 166 mln ton (+7 proc. rok do roku), o 1 mln ton więcej miesiąc do miesiąca. IGC przewiduje, że handel światowy wzrośnie o około 10 mln ton rok do roku, choć nadal będzie niższy o 3 mln ton od rekordu z sezonu 2019/2020.