W wyniku spadku produkcji w USA przewiduje się, że globalna produkcja w sezonie 2019/2020 spadnie o 6 proc. rok do roku do 342 mln ton. Niemniej jednak, ponieważ prace związane z uprawą rozpoczęły się dopiero w Ameryce Południowej, a perspektywy dotyczące wielkości areału w Argentynie są szczególnie niepewne, oczekiwania są bardzo niepewne.

Przy nieznacznym wzroście zużycia miesiąc do miesiąca zapasy przeniesione są obniżone o 3 mln ton do 38 mln, co oznacza spadek o prawie jedną trzecią rok do roku wynikający z mniejszych zapasów w USA. Przewiduje się, że światowy handel soją wzrośnie o 1 mln ton rok do roku do 150 mln ton.