Znaczna część spadku będzie spowodowana przez głównych eksporterów, których prognozy produkcji zmniejszono o 7 mln ton miesiąc do miesiąca.

Przy mniejszych dostępności i wysokich cenach, które spowodują pewne racjonowanie popytu, IGC przewiduje, że handel miesiąc do miesiąca będzie niższy o 6 mln ton, na poziomie 161 mln ton i stabilny rok do roku.

Przy spodziewanym zacieśnieniu dostaw IGC przewiduje, że wykorzystanie skurczy się po raz pierwszy od 10 lat, w tym obejmując spadki w Brazylii i Argentynie, co kontrastuje z perspektywą rekordowego popytu w USA.

Oczekuje się, że łączne zapasy na koniec sezonu gwałtownie się skurczą, głównie w wyniku znacznej redukcji w trzech głównych rynkach.

Patrząc w przyszłość na sezon 2022/2023, IGC wstępnie przewiduje wzrost światowego areału uprawy soi o 2 proc. rok do roku, w tym wzrost w przypadku głównych eksporterów.