Przewiduje się też wzrost zapasów o 2 mln ton miesiąc do miesiąca, do poziomu 53 mln ton (+11 proc.), z uwzględnieniem zmian dla głównych eksporterów. IGC wstępnie przewiduje w sezonie 2021/2022, że globalny popyt będzie rósł, podczas gdy prawdopodobne jest ożywienie zapasów, w tym niewielkie wzrosty u głównych eksporterów.

Szacuje się, że światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 wzrosła rok do roku o 7 proc. do 363 tys. ton przy dużych zbiorach w USA i Brazylii. Niemniej jednak, ze względu na mniejsze przeniesienia i rekordowy popyt, przewiduje się, że zapasy ulegną zmniejszeniu, w tym znacznemu w USA. Przewidywany jest rekordowy handel przy większych dostawach do Azji. Handel może wzrosnąć o 1 proc. rok do roku.