Spadek netto w ujęciu miesięcznym całkowitego spożycia jest spowodowany pogorszeniem prognoz konsumpcji i zapasów, przy czym znaczna część spadku zapasów w ujęciu miesiąc do miesiąca i rok do roku jest związana ze spadkiem w USA. Wielkość handlu wzrosła do 168 mln ton, nieznacznie spadając jednak rok do roku w sezonie 2020/2021, ponieważ duże zakupy dokonywane przez Chiny kontrastują z potencjalnie wysokimi cenami międzynarodowymi.

W sezonie 2020/2021 przy większych zbiorach w USA, w połączeniu z oczekiwaniami na lepsze plony w Ameryce Południowej globalna konsumpcja zwiększy się o 5 proc. rok do roku dzięki wzrostom w Azji. Dotyczy to przede wszystkim Chin - gdzie wzrost pogłowia świń i rosnąca produkcja drobiu zwiększa popyt na soję oraz w obu Amerykach.