W powiązaniu z perspektywami znacznego ograniczenia przetwórstwa w Argentynie, prognoza całkowitego zużycia została zmniejszona o 4 mln ton, a zapasy również spadły miesiąc do miesiąca. Handel pozostał bez zmian miesiąc do miesiąca i był ok. 7 proc. wyższy rok do roku Wstępne perspektywy na sezon 2023/2024 wskazują na większe światowe zbiory, z przewidywanymi wzrostami konsumpcji, zapasów i handlu.

Wzrost handlu soją

Przy umiarkowanym wzroście popytu, zapasy będą się kurczyć. Opierając się na dostawach do Chin, Argentyny i wielu innych dostawców, przewiduje się solidny wzrost handlu (+7 proc.).

IGC przewiduje, że globalna produkcja w sezonie 2023/2024 wzrośnie o 29 mln ton rok do roku, w związku ze wzrostem areału i wyższymi plonami. W obliczu zwiększonego wykorzystania produktów sojowych w sektorach paszowym, spożywczym i przemysłowym, obserwuje się wysoki popyt, z prawdopodobną akumulacją zapasów. Przewiduje się, że handel wyniesie rekordowe 173 mln ton (+4 proc.).