Odzwierciedla ona wpływ suszy na perspektywy upraw soi w Ameryce Południowej.

Spadek światowej dostępności soi znajduje odzwierciedlenie w obniżonych szacunkach konsumpcji – aczkolwiek wciąż na nowym, wysokim poziomie – oraz zapasów. Znaczna część spadku oczekiwań dotyczących zapasów jest spowodowana przez najważniejszych eksporterów, czyli Brazylię i Argentynę.

IGC uważa, że handel (październik/wrzesień) nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim rokiem, który był na poziomie 167 mln ton (+4 proc.).

Z większymi zbiorami w USA, które rekompensują potencjalnie mniejsze uprawy na półkuli południowej, światowa produkcja soi w sezonie 2021/2022 ma być nieco wyższa rok do roku i wynieść 368 mln ton.

W obliczu dalszych wzrostów w Azji i na trzech najważniejszych rynkach, globalny popyt powinien osiągnąć nowy szczyt, częściowo związany z ograniczonymi dostawami rzepaku.

Przewiduje się, że zapasy soi spadną o 6 proc. rok do roku do 52 mln ton, uwzględniając zmniejszenie rezerw eksporterów. Pod wpływem popytu azjatyckiego IGC przewiduje wzrost handlu o 4 proc. rok do roku do 167 mln ton.