Niemniej jednak, ze względu na mniejsze przeniesienia i rekordową konsumpcję, przewiduje się, że zapasy skurczą się drugi rok z rzędu, a zapasy w USA spadną nawet o 80 proc. Handel prawdopodobnie wzmocni się po niewielkim wzroście importu z Chin.

Przy oczekiwanych wysokich cenach, które zachęcą do większych zasiewów, przewiduje się, że światowa produkcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie do nowego szczytu 383 mln ton. Całkowite spożycie będzie wyższe rok do roku, podczas gdy przeniesienia mogą spowodować niewielkie ożywienie, chociaż dostępność soi u kluczowych eksporterów pozostanie ograniczona. Przewiduje się, że handel będzie rekordowy.