Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dzięki wzrostom w Brazylii i Indiach, które z nawiązką równoważą redukcję w Argentynie, prognozuje się, że światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 jest nieznacznie podwyższona miesiąc do miesiąca, na poziomie 361 mln ton (+ 7 proc. rok do roku).

Wraz ze wzrostem netto podaży, któremu odpowiada podwyższona wartość zużycia, zapasy utrzymują się na stałym poziomie miesiąc do miesiąca, na poziomie 45 mln ton (-7 mln ton rok do roku).

Handel ma wzrosnąć nieznacznie do 170 mln ton, co odpowiada rekordowi z poprzedniego roku.

Przewiduje się, że światowy obszar uprawy soi wzrośnie o 4 proc. rok do roku w sezonie 2021/2022, ponieważ, a produkcja osiągnie maksimum wynoszące 383 mln ton.

Chociaż przewiduje się pewne uzupełnienie zapasów, zapasy głównych eksporterów prawdopodobnie pozostaną niewielkie. Przewiduje się, że handel wzrośnie o 2 proc. rok do roku do 173 mln ton.

Handel osiągnie nowy szczyt, a import Chin ponownie przekroczy 100 mln ton.