Szacunkowe dane IGC dotyczące produkcji soi na świecie (337 mln ton) w sezonie 2019/2020 są nieznacznie wyższe miesiąc do miesiąca a przy nieznacznym ograniczeniu spożycia globalne zapasy wzrosły o 3 mln ton do 44 mln ton, rok do roku. W związku z większymi niż oczekiwano dostawami do Chin perspektywy handlu zostały podniesione do 155 mln ton, co stanowi wzrost o 2 proc. rok do roku. Mimo że produkcja brazylijska osiągnęła nowy najwyższy poziom, światowa produkcja soi w sezonie 2019/2020 spadła o 7 proc. rok do roku ze względu na znacznie zmniejszone zbiory w USA, przy spadku również w Argentynie, Kanadzie, Indiach i na Ukrainie.

Wzrost w Brazylii podnosi prognozę globalnej produkcji w sezonie 2020/2021 do 364 mln ton, o 8 proc. rok do roku i jest rekordowy. Oczekiwania wielkości zapasów końcowych zostały zwiększone do 45 mln ton, co stanowi skromny wzrost rok do roku. Biorąc pod uwagę założony silny chiński popyt importowy, handel światowy osiąga szczyt 160 mln ton, wzrost o 1 mln miesiąc do miesiąca i 3 proc. rok do roku.