• Do regulacji i ochrony fungicydowej rzepaku mamy dostępną szeroką gamę produktów.
  • W niemal każdej mieszaninie wykorzystywanej do ochrony i regulacji rzepaku znajduje się przynajmniej 1 triazol. 

Najpopularniejszą grupą substancji stosowaną w pierwszym wiosennym zabiegu ochronnym są triazole. Na pierwszy plan wysuwają się tu tebukonazol oraz metkonazol.

Jeśli chodzi o tebukonazol, to jest on jednocześnie jedną z najtańszych substancji aktywnych, które możemy zaimplementować do T-1 w rzepaku. Na plantacjach prowadzonych ekonomicznie często jest on stosowany solo w dawce 200 – 250 g substancji/ha. Oczywiście obok właściwości regulacyjnych tebukonazol będzie także pełnił rolę ochronną jeśli chodzi o patogeny chorobotwórcze.

Decydując się jednak na zastosowanie tylko tej substancji, musimy liczyć się z kilkoma ograniczeniami. Przede wszystkim tebukonazol „solo” nie poradzi sobie z plantacjami, na których rośliny są w zaawansowanym stadium rozwoju. Nie ma sensu stosować takiego rozwiązania również na polach, gdzie rzepak cechuje się mocnym wigorem wiosennym – tebukonazol bez pomocy innej substancji ani nie będzie w stanie „podregulować” rośliny ani też, zwłaszcza w przypadku dużej presji chorób, zabezpieczyć rzepaku przed patogenami.

Pamiętać trzeba też o temperaturze minimalnej – w momencie zabiegu z zastosowaniem tebukonazolu musi być to przynajmniej 12 stopni C. Plusem jest w przypadku tej substancji duża dostępność preparatów – zarówno z zawartością 250g (np. Tarcza Łan 250 EW , Tyberius etc 250 EW), jak i 500g substancji/l (np. Bukat 500 SC) W tym pierwszym przypadku stosujemy 0,8 – 1l/ha, w przypadku „500” 0,4 – 0,5 l/ha. Koszt takiego zabiegu mieści się w widełkach 60 – 85 zł/ha.

Mieszaniny triazoli

Znacznie jednak lepiej zastosować jest kombinację tebukonazol + metkonazol. W przypadku tej mieszaniny obniżamy dawki obu s.cz.. Możemy więc zastosować dawkowanie w proporcjach: tebukonazol 150 – 175 g + metkonazol 36 – 42 g (np. Tarcza Łan 250 EW0,6 – 0,7 l/ha+ Sirena 60EC 0,6 – 0,7 l/ha). Oczywiście w zależności od stanu plantacji możemy nieco modyfikować te dawki. Z pewnością efekt ochronny jest tu znacznie lepszy aniżeli w przypadku zastosowania samego tebukonazolu. Koszt zabiegu z reguły będzie oscylował w granicach 90 – 125 zł/ha (metkonazol jest droższy od tebukonazolu).

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Difenokonazol + paklobutrazol + triazole

Jeszcze będąc przy tych substancjach: zarówno tebukonazol, jak i metkonazol, mogą zostać zaimplementowane do innych mieszanin. Wiosną możemy zaaplikować również mieszaninę difenokonazol + paklobutrazol + jeden z wymienionych wyżej triazoli. Przykładem takiej kombinacji będzie Toprex 375 SC 0,3 l/ha+ Tarcza Łan 250 EW 0,5 – 0,6 l/ha. Plusem będzie tu działanie w nieco niższych temperaturach aniżeli w przypadku tebukonazolu solo. Oczywiście jednak im cieplej tym lepiej. Stosując taką mieszankę uzyskujemy bardzo dobry efekt regulacyjny, jak i fungicydowy. Zabieg taki wykonamy od 100 zł/ha wzwyż.

Nieco drożej będzie jeśli zastosujemy w połączeniu z difenokonazolem i paklubutrazolem + metkonazol. Przy dawce np. Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Sirena 60 EC 0,5 l/ha minimalna cena jaką poniesiemy na hektar będzie zaczynać się od 110 zł.

Sam Toprex z kolei z powodzeniem może być często stosowany solo. Przy dawce 0,3l/ha zabieg wykonamy już od około 70 zł. Jeszcze nie tak dawno temu rekomendowana wiosenna dawka w etykiecie wynosiła 0,5 l/ha. Taki zabieg kosztowałby już 110 – 120 zł/ha.

Triazol + typowa substancja regulująca

Popularnym preparatem w wiosennej regulacji i ochronie jest także Caryx 240 SL. Wiosenna dawka wynosi 1 – 1,4 l/ha i powinna być oczywiście dostosowana do wysokości roślin oraz stanu zdrowotnego plantacji. Koszt zabiegu zaczyna się od ok 130 zł/ha przy niższej dawce. Mamy tu do dyspozycji dwie substancje - chlorek mepikwatu oraz metkonazol. Preparat możemy zastosować w niższych temperaturach. Na bazie chlorku mepikwatu oraz metkonazolu możemy również zastosować własną mieszaninę (np. Sirena + Mepik 300 SL). Do chlorku mepikwatu możemy także dorzucić tebukonazol (nieco niższy koszt).

Taniej nie znaczy lepiej

Jak więc widać wybór technologii regulacji i ochrony fungicydowej rzepaku na start wiosenny jest dość szeroki. Przede wszystkim ochrona musi być dostosowana do konkretnego przypadku. Tebukonazol „solo” będzie ekonomicznym rozwiązaniem na plantacjach prowadzonych ekonomicznie, gdzie rzepak nie znajduje się w wysoko rozwiniętym stadium. Taniej nie oznacza jednak lepiej. W zdecydowanej większości korzystniej dla plantacji jest zastosowanie dobrze dobranej do jej potrzeb kombinacji dwu a nawet trzech substancji czynnych.