Inazuma 130 WG zarejestrowana jest do zwalczania najważniejszych jesiennych szkodników rzepaku. Preparat stosuje się po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,25-0,30 kg/ha. Wyższą (maksymalną) z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Oprócz szkodników jesiennych preparat posiada stosowaną rejestrację do zwalczania: chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego (stosowanie: BBCH 30 - 50) słodyszka rzepakowego (BBCH 50 - 59) oraz pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika (BBCH 65-67). W wiosennym stosowaniu zalecana dawka mieści się w granicach 0,16-0,20 kg/ha.

Produkt ten zarejestrowany jest także do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej. Środek stosować można po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3-go liścia do fazy 9-tego liścia lub więcej (BBCH 13-19). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,15 kg/ha.