Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opublikował kolejny już 12 raport suszowy. Obejmuje on okres od 21 lipca do 20 września 2016 roku. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne i w porównaniu do poprzedniego okresu raportowania uległy one dalszemu zmniejszeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były niższe o 46 mm.

Najniższe wartości KBW odnotowano na styku trzech regionów: Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Tureckiej oraz zachodniej części Równiny Kutnowskiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -160 do -179 mm.

Z kolei w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Wysoczyźnie Kaliskiej, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Pojezierzu Dobrzyńskim odnotowano wartości od -140 do -159 mm. Wartości od -120 do -139 mm odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Nizinie Śląskiej, w środkowej części Niziny Mazowieckiej oraz we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i w zachodniej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na pozostałym obszarze kraju wartości KBW są wyższe od -120 mm.

Obecnie zagrożenie suszą w Polsce występuje dla rzepaku i rzepiku uprawianego na glebach II kategorii podatności na suszę. Dotyczy to gleb lekkich, którą grupę granulometryczną stanowią: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Jak czytamy dalej w raporcie susza dotyczy 31 gmin, w których graniczne wartości KBW zostały przekroczone. Dotyczy ona 16 gmin woj. wielkopolskiego, 12 gmin woj. kujawsko-pomorskiego, 2 gmin woj. łódzkiego i 1 gminy woj. mazowieckiego

Sprawdź ceny kontraktów terminowych