Powierzchnia uprawy rzepaku jarego w Polsce stanowi zaledwie kilka procent  powierzchni uprawy formy ozimej. Zazwyczaj sięgamy po tą uprawę w przypadku mroźnych zim. W tym roku jednak nie było takiej potrzeby, by sięgać po tą uprawę w celu przesiewu plantacji ozimych. Czy jednak był to sprzyjający rok dla tej uprawy?

Na podstawie opublikowanych przez COBORU wyników możemy stwierdzić, że nienajgorszy, aczkolwiek wyniki nie wiele się różnią od tych uzyskiwanych w latach ubiegłych.Wyniki ploniwania pochodzą z 9 doświadczeń. W roku 2020 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 23,0 dt z ha i był mniejszy w porównaniu do roku 2019 o 1,4 dt z ha (6%), a do roku 2018 większy o 0,6 dt z ha (3%). Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Które odmiany plonowały najwyżej?

Ustalony przez COBORU wzorzec (średnia z 9 odmian populacyjnych), plonował na poziomie 21,1 dt/ha.

Najlepiej z odmian populacyjnych zaplonowała odmiana Lennon (dając 106 proc. wzorca, co jest jednoznaczne z plonem na poziomie 22,37 dt/ha.

O ponad 4 dt/ha więcej dała najlepiej plonująca odmiana mieszańcowa. Odmiana Lumen zaplonowała na poziomie 123 proc. wzorca dając plon 26,08 dt/ha.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU
 

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 1 września 2020 roku), badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a także wyniki plonowania odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), niewpisanej do Krajowego rejestru, która została włączona do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych oraz dwóch odmian ze wspólnotowego katalogu CCA, badanych rozpoznawczo. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2020 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2019 i 2018.

W powyższej tabeli odmiany uszeregowano alfabetycznie w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), według malejącego plonu w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018. Wyniki z roku 2020 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu