Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych sprawdził jak w tym suchym roku poradziła sobie forma jara rzepaku. W zestawieniu uwzględniono wyniki z 9 doświadczeń. Jak się okazało średni plon nasion dla wszystkich badanych odmian wyniósł w 2018 r. 22,3 dt/ha i był mniejszy o 10 proc. (o 2,5 dt/ha) od tego, który zebrano w 2017 r., a także o 9 proc. mniejszy od tego z roku 2016 (czyli o 2,1 dt/ha). Wydajność obliczono przy wilgotności nasion 9 proc.

Jak wypadł plon wzorca? Otóż w tym roku kształtował się on na poziomie 21,8 dt/ha, w roku 2017 wyniósł on 24,3 dt/ha, a w 2016: 22,3 dt/ha. Trzeba zaznaczyć, że w tym roku wzorzec stanowiła średnia z 9 odmian populacyjnych, w 2017 r. z 10 odmian populacyjnych, a w roku 2016 z ośmiu.

Wśród odmian populacyjnych najwyżej plonowały:
- Markus – 107 proc. wzorca,
- Bruno – 102 proc. wzorca,
- Goliat – 102 proc. wzorca,
- Lennon – 101 proc. wzorca.

Wśród odmian mieszańcowych najwyżej plonowały:
- Lumen – 118 proc. wzorca,
- Belinda – 111 proc. wzorca,
- Lancia – 110 proc. wzorca,
- Lexus – 108 proc. wzorca,
- Lagonda – 107 proc. wzorca,
- Doktrin – 107 proc. wzorca,
- Delight – 103 proc. wzorca.