Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wyniki plonowania rzepaku w 2017 r. Mają one charakter wstępny. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru i wybranych odmian z katalogu wspólnotowego (CCA), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) Wyniki z roku 2017 pochodzą z 82proc.realizowanych doświadczeń i mają charakter wstępny. Po uzupełnieniu i dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec jeszcze zmianie.

Plon nasion wzorca (w 2017 r. stanowi go średni plon z 16 odmian populacyjnych) w tym roku wyniósł 41,2 dt/ha, z kolei w roku 2016 wzorzec plonował na poziomie 35,6 dt/ha , a w roku 2015 – 45,0 dt/ha.
Poniżej przedstawiamy najwyżej plonujące w 2017 roku odmiany rzepaku ozimego (w nawiasie odpowiednio plon wzorca w roku 2016 i 2015):

ODMIANY POPULACYJNE

1. Birdy - w 2017 r. 113 proc. wzorca (103 proc. w 2016, 109 proc. w 2015)
2. SY Ilona - 109 proc. wzorca (110, 106)
3. Lohana -107 proc. wzorca (105, 104)
4. SY Rokas - 107 proc. wzorca (111, 107)
5. ES Valegro - 102 proc. wzorca (106, 107)
6. Sherlock - 101 proc. Wzorca(106, 106)
7. Marcelo - 100 proc. wzorca (102, 106)

ODMIANY MIESZAŃCOWE

1. Architect - 132 proc. wzorca (134, 136)
2. DK Expansion - 127 proc. wzorca (120, 131)
3. DK Extract - 125 proc. wzorca (121, 125)
4. Alvaro KWS - 124 proc. wzorca (123, 121)
5. Hamilton - 124 proc. wzorca (121, 129)
6. DK Exception (CCA) - 124 proc. wzorca (108, 112)
7. Anniston - 122 proc. wzorca (134, 133)
8. Roberto KWS - 122 proc. wzorca (125, 122)
9. Stefano KWS - 122 proc. wzorca (124, 122)
10. DK Expiro - 121 proc. wzorca (121, 127)
11. DK Expression - 121 proc. wzorca (120, 128)
12. ES Imperio - 121 proc. wzorca (124, 130)
13. INV1165 - 121 proc. wzorca (129, 123)
14. Acapulco - 119 proc. wzorca (111, 125)
15. DK Exsor - 119 proc. wzorca (-, 122)
16. Tigris - 119 proc. wzorca (119, 125)
17. Gordon KWS (CCA) - 119 proc. wzorca (108, 112)